Bảng Giá Phần Mềm Nhân Sự ezHR9

Gọi hotline: 0981.079.407 để được tư vấn giá sát nhất với công ty anh/chị.

Giá license

Số lượng user nghiệp vụ tối đa

Số lượng user sử dụng HRPortal

đánh giá KPI   

Số lượng nhân viên tối đa 

DANH MỤC PHÂN HỆ

Nhân Sự

Chấm Công

Tính Lương

(Thời gian & Thuế TNCN)

Bảo hiểm

HRPortal(web & App)

Báo cáo quản trị 

Tuyển dụng

Đào tạo

Đánh giá KPI

Tính Lương sản phẩm

(năng suất, doanh thu....)

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

Phân tích yêu cầu và thiết lập hệ thống 

Cài đặt và đào tạo tận nơi 

Hỗ trợ người dùng từ xa 

Chuyển giao hệ thống

Thực hiện 1 số điều chỉnh nhỏ

Tuỳ biến theo yêu cầu

MỞ RỘNG LICENSE & CHI NHÁNH

1 license nghiệp vụ tiếp theo 

100 license portal tiếp theo

Chi phí triển khai

Standard

125.000.000 VNĐ

2 user

Không hỗ trợ

Tối đa 200 NV

10 triệu (VNĐ)

Không

Theo khảo sát

Premium

220.000.000 VNĐ

3 user

300 user

Tối đa 750 NV

15 triệu (VNĐ)

10 triệu (VNĐ)

Theo khảo sát

professional

450.000.000 VNĐ

5 user

500 user

Không giới hạn

25 triệu (VNĐ)

15 triệu (VNĐ)

Theo khảo sát

quy trình triển khai ezhr9

Đăng Ký Dùng thử

Liên hệ tư vấn

Scroll Up