...
EZHR9

Tinh Hoa Solution

Phần mềm nhân sự ezHR là một sản phẩm của Công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa, công ty Thành lập năm 2007, là doanh nghiệp chuyên về giải pháp IT giúp tự động hóa nghiệp vụ nhân sự: chấm công – tính lương – quản lý hồ sơ nhân viên. Với đội ngũ năng lực cao và giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn để giúp khách hàng ứng dụng giải pháp chấm công – tính lương tự động, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất cho bộ phận nhân sự.

Top 25 Giải pháp nhân sự hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

__Bình chọn bởi tạp chí APAC CIO OUTLOOK.__

Top 50 doanh nghiệp về công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam 2019

Top 30 doanh nghiệp trong mảng cung cấp phần mềm, giải pháp và dịch vụ

Theo VINASA 2019

Câu chuyện của KH

Tham khảo danh sách Khách hàng Tinh Hoa

Liên Hệ ezHR9

LATEST NEWS

Tin Mới

Post a Comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.