Module Phần Mềm ezHR9

Gọi 0919.397.169 để được tư vấn chi tiết về các moudle
icon

Quản Lý Hệ Thống

Cung cấp thông tin giúp công tác quản lý, tổ chức một cách kịp thời

icon

Quản Lý Tuyển Dụng

Giúp tuyển dụng đúng người phù hợp với vị trí trống trong công ty

icon

Quản Lý Thông Tin Nhân Sự

Giúp nắm thông tin nhân viên (năng lực, quá trình học tập, công tác...)

icon

Báo Cáo Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Báo cáo phân tích tổng hợp nhiều thông tin, Kết nối các module

icon

Quản Lý, Kiểm Soát Người Ra Vào Cổng

Giảm sai sót, thời gian khi thực hiện nghiệp vụ chuyên môn cho nhân sự

icon

Quản Lý Lương

Tùy chỉnh công thức tính lương, quản lý dữ liệu theo thời gian thực

icon

Quản Lý Đào Tạo

Giúp bộ phận nhân sự xây dựng chuẩn bộ đào tạo, tiết kiệm thời gian

icon

Cổng Thông Tin Web Nhân Sự

Giúp nhân sự nhanh chóng nắm bắt thông tin, rà soát thông tin

icon

Quản Lý Máy Chấm Công Tự Động

Tự động hóa quá trình làm việc như thực hiện chấm công tự động

icon

Quản Lý, Kiểm Soát Xe Ra Vào Cổng

Quản lý và kiểm soát xe ra vào nhà máy là giải pháp tích hợp

icon

Quản Lý Bảo Hiểm

Quản lý điều chỉnh thông tin, mức đóng bảo hiểm theo luật BHXH.

icon

Quản Lý Chấm Công

Nhận dạng ca tự động, cảnh báo thiếu công, ca không hợp lệ

icon

Quản Lý Đánh Giá Nhân Sự

Đánh giá nhân viên tạo điều kiện nhanh chóng, khuyến khích nhân tài

icon

Quản Lý, Kiểm Soát Phần Ăn Icms

Thiết lập quy định nhà ăn, Tiết kiệm thời gian báo cơm, làm phiếu ăn

Liên hệ tư vấn/Demo phần mềm

LATEST NEWS

Latest News

Scroll Up