Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Các Tập Đoàn

Giới Thiệu Chung Về Tập Đoàn

Các tập đoàn đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế của các quốc gia trên toàn thế giới. Tạo ra một khối lượng việc làm lớn và chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy nền kinh tế.

Các tổ chức đang có hình thức ngày càng khác nhau. Các kích thước và cấu trúc của tổ chức ràng buộc chức năng của con người. HRM được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, do những hạn chế này và cũng vì các quyết định chiến lược được thực hiện để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức. Càng ngày, sự linh hoạt càng được yêu cầu từ nhân viên và người quản lý để đáp ứng hoàn cảnh mới.

Các bộ phận nhân sự tập trung đã được thay thế phần lớn bằng các đơn vị chuyên môn hơn, một số trong đó có thể được ký hợp đồng phụ bên ngoài tổ chức. Các chuyên gia nhân sự sẽ phải xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh từ các cấu trúc tổ chức mới và mô hình làm việc linh hoạt. Chúng bao gồm sắp xếp hợp đồng, lựa chọn, kiểm soát, đánh giá và đào tạo.

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Các Tập Đoàn -1

Các tập đoàn này dùng hệ thống quản lý ra sao

Đặc thù của tập đoàn

Đối với doanh nghiệp lớn được xác định dựa trên 2 tiêu chí đó chính là có tổng nguồn vốn đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổng số người lao động từ 300 người trở lên.

Các doanh nghiệp lớn luôn đầu tàu vững chắc trong nền kinh tế quốc gia và đóng vai trò ổn định nền kinh tế trong những vấn đề khủng hoảng.Các doanh nghiệp lớn luôn tạo nên sự phát triển kinh tế đồng đều và lâu dài giúp cho nền kinh tế luôn được ổn định và giảm bớt các biến động.

Hiện nay các doanh nghiệp lớn đều hoạt động trong những ngành nghề chủ đạo trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam đó là các doanh nghiệp như tập đoàn dầu khí, tập đoàn điện lực, tập đoàn than và khoáng sản.

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Các Tập Đoàn -2

Đặc thù tập đoàn

Thách thức của các tập đoàn

Quy mô

Tầm quan trọng của HR là lớn hơn trong các tổ chức lớn hơn. Khi các tổ chức phát triển lớn hơn và công nghệ trở nên phức tạp hơn, việc điều phối những người liên quan đến một doanh nghiệp cũng trở nên khó khăn hơn. Ngoài một kích thước nhất định, người ta không thể biết mọi người đang làm gì hoặc thậm chí tên của họ là gì.

Giao tiếp

Với quy mô lớn của các tập đoàn thì thách thức mà bộ phận nhân sự cần phải đối mặt đó chính là sự giao tiếp hai chiều giữa tổ chức và nhân viên. Người làm nhân sự phải đảm bảo rằng các mục tiêu của tập đoàn phải được truyền đạt cho tất cả các nhân viên. Đồng thời ghi nhận các thông tin phản hồi của nhân viên cho tổ chức.

Tuyển dụng

Các tổ chức có một quá trình tuyển dụng và thử nghiệm tại chỗ. Quá trình tuyển dụng thường liên quan đến nhiều vòng phỏng vấn, kiểm tra đánh giá, và kiểm tra lý lịch và tham khảo. Để thực hiện được tốt công việc tuyển dụng này thì bộ phận nhân sự cần phải xây dựng quy trình và quản lý chặt chẽ các thông tin liên quan.

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Các Tập Đoàn -3

Tuyển dụng mất nhiều thời gian với số lượng ứng viên lớn

Trách nhiệm

Trong các doanh nghiệp nhỏ, nhiều chủ sở hữu và người quản lý thường có những vai trò và trách nhiệm chồng chéo nhau. Chúng có thể bao gồm từ tuyển dụng, tạo ngân sách hoặc chính sách nhân sự, tạo báo cáo tài chính và quản lý bảng lương.

Nhưng trong một công ty lớn bạn phải đóng một vai trò cụ thể hơn. Ví dụ, trách nhiệm của bạn có thể chỉ bao gồm quản lý tiền lương hoặc đào tạo nhân viên.

Hệ thống quản lý nhân sự các tập đoàn

Để có thể quản lý được nguồn nhân lực với quy mô lớn như của tập đoàn thì phần mềm quản lý nhân sự chuyên dụng là giải pháp hiệu quả nhất.

Phần mềm nhân sự các tập đoàn ezHR9 cung cấp tất cả các chức năng nhân sự như quản lý thông tin nhân viên, chấm công tính lương, đánh giá nhân viên, tuyển dụng và đào tạo,… cho phép người dùng thực hiện các công việc khác nhau nhưng dễ dàng quản lý trên cùng một nền tảng.

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Các Tập Đoàn -4

Màn hình dashboard giúp các sếp tập đoàn dể dàng xem báo cáo

Quy trình tuyển dụng nhiều vòng của các tập đoàn có thể dễ dàng quản lý và thực hiện thông qua các giao diện ghi nhận thông tin đơn giản của phần mềm ezHR9.

Nhân viên có thể trực tiếp cập nhật các thông tin cá nhân bằng công thông tin nhân viên mà phần mềm ezHR9 cung cấp. Đây là một công cụ giao tiếp hiệu quả giữa doanh nghiệp với nhân viên giúp truyền thông các mục tiêu của tổ chức và thu thập phản hồi của nhân viên.

Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương ezHR9 luôn được phát triển để luôn đáp ứng được các nhu cầu không ngừng thay đổi của các tập đoàn hiện nay.

Tư vấn phần mềm quản lý nhân sự cho tập đoàn