Tag Archives

Công Ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam -2

Khách Hàng Công ty TNHH Chế biến gia vị NEDSPICE Việt Nam

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công Ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công Ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam xác định…

Read More icon