Tag Archives

Công ty TNHH Remington International -2

Khách Hàng Công ty TNHH Remington International

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty TNHH Remington International đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty TNHH Remington International xác định và giải quyết được các vấn đề mà công ty…

Read More icon
Quản Trị Nhân Sự Ngành Sản Xuất Chính Xác Nhất -1

Quản Trị Nhân Sự Ngành Sản Xuất Chính Xác Nhất

Giới Thiệu Chung Về Ngành Sản Xuất Quản lý nhân sự một cách chính xác và hiệu quả luôn là một bài toán khó đối với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất. Khi doanh nghiệp có đến hàng ngàn nhân viên tại các nhà máy, xưởng sản xuất khác nhau thì việc quản lý dữ liệu của nhân viên…

Read More icon