Tag Archives

Công ty TNHH Remington International -2

Khách Hàng Công ty TNHH Remington International

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty TNHH Remington International đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty TNHH Remington International xác định và giải quyết được các vấn đề mà công ty…

Read More icon