...

Hiệu suất làm việc, Hiệu quả công việc và công cụ hỗ trợ đánh giá: ezHR software

hiệu suất công việc

Hiệu suất làm việc, Hiệu quả công việc và công cụ hỗ trợ đánh giá ezHR

Hiệu suất làm việc và hiệu quả công việc là hai trong nhiều chỉ số đo lường kết quả công việc của người lao động. Hai chỉ số này có vai trò quan trọng trong quản lý nhân sự, có liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trong bài viết này, hãy cùng Tinh Hoa làm rõ hơn về ý nghĩa, công thức tính của hai chỉ số trên và những công cụ hỗ trợ đắc lực để giúp đo lường hai chỉ số này nhé.

1. Hiệu suất làm việc

a. Khái niệm về Hiệu suất làm việc

Hiệu suất làm việc (hay còn gọi là năng suất lao động) là một chỉ số đo lường năng suất và mức độ làm việc của của nhân viên, dựa trên việc nhân viên hoàn thành 100% mục tiêu công việc đặt ra với mức chi phí thấp nhất. 

Ví dụ:

Lấy doanh số tháng là thước đo hiệu suất cho nhân viên sale, khi đó:

 • Nhân viên A có doanh số 100tr ở tháng 7/2024 so với 150tr của nhân viên B, vậy ở tháng 7/2024 năng suất lao động của B cao hơn A
 • Tháng 6/2024 nhân viên A có doanh số là 80tr, vậy năng suất lao động tháng 7/2024 của nhân viên A cao hơn so với tháng 6/2024

Tóm lại, với chi phí mà nhân viên tiêu hao càng ít nhưng cho ra kết quả hoàn thành công việc càng cao thì được xem là có hiệu suất lao động, và ngược lại.

b. Công thức tính hiệu suất làm việc

Chỉ số đo lường hiệu suất làm việc được tính theo công thức:

Hiệu suất công việc = Kết quả đạt được/Chi phí

Trong đó, Chi phí là một trong hoặc tập hợp tất cả các đại lượng sau:

 • Thời gian
 • Tiền bạc
 • Sức lực

c. Công cụ hỗ trợ đánh giá hiệu suất làm việc

Khi muốn đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên, một trong những điều quan trọng nhất là cần có công cụ quản lý hiệu suất. Công cụ quản lý hiệu suất dùng để đo lường và đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên. Hiện có nhiều công cụ quản lý hiệu suất rất hữu ích được sử dụng và triển khai rộng rãi trong doanh nghiệp, mang lại hiệu quả đo lường và kết quả đánh giá chính xác, trong đó có một số công cụ quản lý hiệu suất phổ biến nhất như:

 • Đánh giá 360
 • Quản lý mục tiêu OKRs 
 • Quản lý mục tiêu MBO
2. Hiệu quả công việc

a. Khái niệm về Hiệu quả công việc

Hiệu quả công việc được xem là một chỉ số dùng đo lường chất lượng công việc của một nhân viên phản ảnh qua việc nhân viên hoàn thành đúng và đủ các công việc được giao với kết quả vượt trội so với các tiêu chuẩn đã được xác định trước đó.

Ví dụ:

Kênh bán hàng truyền thống của nhân viên A trước đây tập trung ở hai kênh là GT (General Trade) và MT (Modern Trade). Tháng 7/2024 nhân viên A đạt doanh số mục tiêu là 100tr và trong đó có doanh số phát sinh ở kênh bán hàng mới là Ecom (cụ thể là Shopee). Vậy hiệu quả công việc của A là ngoài việc hoàn thành mục tiêu doanh số thì còn phát triển được kênh bán hàng mới và có doanh số phát sinh ở kênh bán hàng mới này.

b. Công thức tính hiệu quả công việc

Chỉ số đo lường hiệu quả được tính theo công thức:

Hiệu quả công việc = Kết quả đạt được/Mục tiêu đặt ra

c. Công cụ hỗ trợ đánh giá hiệu quả công việc

Đánh giá hiệu quả công việc tốt và bài bản sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu được chi phí, tối ưu được nguồn nhân sự, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời giúp kích thích tinh thần làm việc và sự sáng tạo trong công việc của nhân viên.

Hiện có nhiều công cụ được sử dụng trong đánh giá hiệu quả công việc, một số công cụ đánh giá phổ phiến như:

 • Đánh giá bằng các chỉ số trọng yếu – KPIs
 • Đánh giá bằng công cụ quản lý mục tiêu – MBO
 • Đánh giá bằng hệ thống thẻ điểm cân bằng – BSC
 • Đánh giá 360
3. Ứng dụng công nghệ trong đánh giá hiệu suất và hiệu quả công việc

Cùng với việc số hóa và nhu cầu chuyển đối số mạnh mẽ trong ngành quản trị nhân sự nói chung và quản trị hiệu suất nói riêng thì hiện tại rất nhiều doanh nghiệp đã, đang và sẽ có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý đánh giá nhằm giúp hệ thống và quy trình hóa việc đo lường và đánh giá, từ việc thiết lập chỉ tiêu, xây dựng mục tiêu đánh giá, quản lý phương pháp đo lường, phân tích số liệu kết quả đánh giá. Trong thực tế, quá trình đánh giá luôn tồn tại các yếu tố định tính và việc ứng dụng công nghệ vào đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp tổng hợp được các yếu tố định tính này theo thời gian giúp đánh giá dựa trên cái nhìn tổng quát, dài hạn để đưa ra được một kết quả chính xác nhất.

Bên cạnh đó, nguồn  nhân sự Gen Z hiện tại đang chiếm 50% tổng nguồn nhân sự của tổ chức và sẽ tăng dần trong tương lai nên việc ứng dụng công nghệ trong việc đánh giá và quản hiệu suất và hiệu quả công việc là điều cần thiết hơn lúc nào vì Gen Z là nhóm đối tượng lao động tiếp cận mạnh mẽ với công nghệ và có nhu cầu ứng dụng và sử dụng công nghệ cho bất kỳ mọi công việc liên quan  

4. Phần mềm đánh giá hiệu quả công việc ezHR 

ezHR là giải pháp quản trị nhân sự chuyên sâu và toàn diện, quản lý trọn vẹn vòng đời nhân viên (Employee Life Cycle – ELC) mà trong đó phân hệ Đánh giá nhân viên là một trong những phân hệ nổi bật và đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ giúp phát huy hiệu quả công việc quản lý và đo lường hiệu suất và hiệu quả công việc của nhân viên, thông qua các chức năng hữu ích như số hóa quy trình đánh giá, bức tranh chi tiết năng lực của từng nhân viên, bản đồ tổng thể mục tiêu và tiến trình thực hiện mục tiêu, cảnh báo sớm khi có rủi ro với các đại lượng đo là thời gian/ tiền bạc/ sức lực, các biểu đồ dashboard và chỉ số nhân sự giúp phân tích và dự báo hiệu suất theo năng lực,…

Một số tính năng nổi bật trong phần đánh giá hiệu quả công việc và hiệu suất lao động mà Tinh Hoa đã ứng dụng hiệu quả tại nhiều khách hàng, cụ thể:

a. Cung cấp bức tranh tổng thể về yêu cầu năng lực theo vị trí chức danh

Menu chức năng khung năng lực

Menu chức năng khung năng lực

b. Cung cấp góc nhìn chi tiết về năng lực của từng nhân viên 

Kết quả năng lực cá nhân

Kết quả năng lực cá nhân

c. Cung cấp trực quan bản đồ chiến lược mục tiêu của tổ chức tới cấp bộ phận và cấp nhân viên

Theo dõi kết quả KPI

Theo dõi kết quả KPI

d. Quản lý mục tiêu và kiểm soát tiến trình thực hiện mục tiêu

Bảng KPI Theo nhóm mục tiêu

Bảng KPI Theo nhóm mục tiêu

Việc ứng dụng một phần mềm đánh giá (như phần mềm ezHR) vào quản trị hiệu suất và hiệu quả công việc có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Với mục tiêu rõ ràng, quy trình đánh giá được số hóa, số liệu đánh giá tường minh sẽ giúp doanh nghiệp tạo sự khách quan trong quá trình đánh giá và với kết quả đánh giá có được từ phần mềm sẽ giúp gia tăng độ nhận diện bản thân của từng nhân viên và từ đó giúp tạo động lực phát triển cho nhân viên. 

Post a Comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.