Category Archives

Sự công nhận

Sự công nhận là gì? Khái niệm và lợi ích của nó

Sự công nhận nhân viên nhất quán đảm bảo những người duy trì hoạt động của tổ chức luôn được quan tâm hàng đầu. Nhân viên là huyết mạch của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nếu họ không hài lòng hoặc không gắn kết, toàn bộ tổ chức sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nếu một nhóm không bao giờ…

Read More icon
Compensation cho nhân viên

Compensation là gi? Phân loại và quản lý

Khi xây dựng một chiến lược Total reward cho doanh nghiệp thì một khái niệm mà chúng ta thường gặp đó chính là Compensation, một trong những yếu tố cấu thành nên Total reward. Nhưng Compensation là gì trong nhân sự? làm sao để hiểu rõ là quản lý được nó trong doanh nghiệp? Compensation (Bồi thường , Thù lao)…

Read More icon
Công nghệ nhân sự

Công nghệ nhân sự trong quá khứ, hiện tại và tương lai

Khi công nghệ nhân sự tiếp tục phát triển, tác động của chúng đối với các tổ chức trên toàn thế giới là không thể phủ nhận. Với những tiến bộ về AI, tự động hóa và khả năng phân tích, nhóm nhân sự không còn chỉ tập trung vào các quy trình thủ công như tuyển dụng và đào…

Read More icon

HSE là gì? Tầm quan trọng của một nhân viên HSE

HSE là viết tắt của Health, Safety, Environment (Sức khỏe, An toàn và Môi trường). HSE bao gồm một loạt các hoạt động, chính sách và quy định nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm, ngăn ngừa tai nạn và thương tích cũng như thúc đẩy các hoạt động bền vững. HSE rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe…

Read More icon
Lãnh đạo nhân sự

Lãnh đạo nhân sự – đối tác đích thực của CEO

Giám đốc điều hành nên xem bộ phận nhân sự quan trọng tương tự như tài chính doanh nghiệp và người lãnh đạo nhân sự phải là đối tác thực sự của Giám đốc điều hành. Họ nên giúp CEO xây dựng và phân công nhân tài để thực hiện đầy đủ các chiến lược của công ty. Quản lý…

Read More icon
nghỉ lễ trong cái nhìn của HR 2

Những thách thức trong kỳ nghỉ lễ đối với doanh nghiệp

Kỳ nghỉ lễ có thể là một thách thức đối với bộ phận nhân sự, những người thường được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng nhân viên có khoảng thời gian vui vẻ trong khi vẫn hoàn thành công việc. Những ngày nghỉ lễ nói chung cũng có thể là khoảng thời gian căng thẳng, vì áp lực lên kế…

Read More icon