...

Khách Hàng Công ty TNHH Remington International

Công ty TNHH Remington International -2

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty TNHH Remington International đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty TNHH Remington International xác định và giải quyết được các vấn đề mà công ty đang gặp phải bằng cách cung cấp những giải pháp nhân sự phù hợp giúp tối ưu hóa được hoạt động quản lý nhân sự của công ty.

Công ty TNHH Remington International -1

Công ty TNHH Remington International -1

Giới thiệu chung về công ty

Năm 2007, Remington Products thành lập Công ty TNHH Remington International tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Remington International là một công ty thuộc sở hữu của Mỹ nằm trong một khu công nghiệp hiện đại ở Đông Nam Á với lối đi thuận tiện đến một cảng biển mới.

Remington International cung cấp cho khách hàng lựa chọn mua container trực tiếp từ Việt Nam hoặc gửi các đơn đặt hàng nhỏ hơn từ trung tâm phân phối của công ty ở Ohio nơi hàng hóa có thể được lưu kho để giảm thời gian giao hàng.

Tất cả các đơn đặt hàng được đặt với nhóm Bán hàng và Dịch vụ khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty TNHH Remington International thực hành sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ bao gồm kiểm soát chất lượng, thực hành việc làm và an toàn. Remington International có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá cạnh tranh trực tiếp từ nhà sản xuất.

Vấn đề mà công ty gặp phải

Chấm công cảm tính phụ thuộc vào nhân sự chấm công

Tính lương sai sót dẫn đến thất thoát lương

Tốn nhiều thời gian cho nhân sự chấm công

Giải pháp nhân sự

Triển khai đầy đủ giải pháp phần mềm nhân sự ezHR9: nhân sự, chấm công , tính lương, HRPortal, đánh giá, thông tin tuyển dụng và đào tạo.

Lợi ích mang lại

Không còn cảm tính trong chấm công

Giảm thất thoát lương do sai sót từ 1 – 2% mỗi tháng

Chia sẻ được việc chấm công sang các bộ phận

Kết luận

Trường hợp của Công ty TNHH Remington International đã cho thấy được sự cần thiết và lợi việc ứng dụng giải pháp phần mềm quản lý nhân sự. Giải pháp này giúp các công ty có thể giải quyết được các vấn đề đang phải đối mặt cũng như tối đa hóa được hoạt động quản lý nhân sự trong công ty. Đây là một case study đáng để tham khảo, giúp các công ty có thể xem xét và xác định được các vấn đề mà mình đang gặp phải để từ đó tìm đến các giải pháp nhân sự thích hợp nhất.

Post a Comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.