[Nhịp Sống Số] Phần mềm Quản trị nhân sự ezHR trong kỷ nguyên số

23/04/2024 | 16:11

Từ sau đại dịch Covid19 thì bức tranh quản trị nhân sự tổng thể như tuyển dụng, thu hút nhân tài đến quản lý hiệu suất làm việc, đánh giá năng lực theo vị trí công việc, xây dựng kế hoạch giữ chân nhân tài, phát triển đội ngũ kế thừa đã có sự thay đổi rõ nét.