...

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ -2

Giới Thiệu Về Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố tiến bộ kinh tế của đất nước và vị thế quốc tế. Lĩnh vực này đã là công cụ tạo ra hàng triệu việc làm, thúc đẩy phát triển công nghiệp ở nông thôn, sản xuất nhiều loại sản phẩm với vốn đầu tư hạn chế.

Trong tương lai, các doanh nghiệp vừa và nhỏ(SME) sẽ cần sự hỗ trợ liên tục từ chính phủ để đạt được tiềm năng đầy đủ của nó. Đồng thời, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần phải làm việc trên cấu trúc, quy trình và thực tiễn nội bộ của mình để tiếp tục hành trình tăng trưởng.

Tuy nhiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang vật lộn với một số thách thức liên quan đến con người và văn hóa mà các nhà quản lý nhân sự cần phải giải quyết.

Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ -1

Đặc thù của doanh nghiệp SME

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được xem là “cỗ máy tạo việc làm”, tạo động lực cho sự tăng trưởng. Các doanh nghiệp này có thể thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của nền kinh tế nhờ vào quy mô vừa và nhỏ của mình.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể dễ dàng thành lập vì không đòi hỏi nhiều vốn, số lượng lao động không nhiều, chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thấp. Nhưng cũng chính vì sự dễ dàng ấy mà các công việc như đầu tư quản lý nhân sự hiệu quả thường không được các doanh nghiệp chú trọng đến.

Các nhà quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ thường bao quát và quán xuyến hầu hết các mặt của hoạt động kinh doanh. Vì vậy các nhà quản trị trong doanh nghiệp vừa và nhỏ thường có kỹ năng quản lý thấp và thiếu các kỹ năng chuyên sâu để có thể quản lý doanh nghiệp một cách hiệu.

Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ -2

Đặc thù của doanh nghiệp SME

Thách thức của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Không đầu tư cho bộ phận nhân sự

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không chú trọng đến việc xây dựng bộ phận nhân sự. Nếu không có bộ phận nhân sự việc thực hiện các quy trình và chính sách liên quan đến con người sẽ rất khó khăn. Có thể có nhiều lý do cho sự vắng mặt hoặc thiếu các phòng nhân sự trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đầu tiên và trước hết là những hạn chế về ngân sách – Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu làm việc với ngân sách eo hẹp và tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh tăng trưởng và quy mô cho người dân và các vấn đề liên quan đến văn hóa. Có một bộ phận nhân sự hoạt động đầy đủ có thể được coi là một hoạt động tốn kém cho một doanh nghiệp nhỏ.

Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ -3

Mảng nhân sự không được quá quan tâm tại các doanh nghiệp SME

Thứ hai, nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp cảm thấy rằng các nhóm của họ hiện quá nhỏ đối với một hệ thống nhân sự phức tạp. Tuy nhiên, nên xây dựng một hệ thống nhân sự ngay từ đầu để có thể thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến người khác nhau như quản lý tài năng, tham gia, các chính sách liên quan đến bồi thường và lợi ích.

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân tài đúng đắn đã nổi lên như một trong những thách thức hàng đầu mà HR phải đối mặt trong hoạt động hàng ngày của họ. Cạnh tranh khốc liệt, nhóm ứng viên đủ điều kiện hạn chế và đôi khi không thể đưa ra mức lương cạnh tranh là một số hạn chế tuyển dụng hàng đầu.

Ngoài ra, việc xây dựng thương hiệu không đầy đủ và rủi ro liên quan làm cho các doanh nghiệp này trở nên kém hấp dẫn hơn so với các tổ chức lớn, thành lập hơn. Các nhà quản lý nhân sự cần phải đấu tranh để tạo ra một lớp quản lý cấp trung mạnh mẽ, đặc biệt là trong khu vực đô thị, nơi cạnh tranh rất khốc liệt.

Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ -4

Doanh nghiệp SME khó thu hút nhân tài với mức lương không cao

Đào tạo và Phát triển

Các doanh nghiệp cần phải có một đội ngũ lao động lành nghề. Các tổ chức lớn đang nỗ lực phối hợp để đánh giá và nâng cao tài năng của họ bằng cách thuê các chuyên gia để đánh giá và cung cấp các chương trình đào tạo khác nhau.

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc dựa vào các nhà cung cấp bên ngoài không phải lúc nào cũng khả thi chủ yếu do hạn chế về ngân sách. Do đó, họ chủ yếu thực hiện các chương trình đào tạo tại chỗ hoặc trong công việc có thể có hoặc không hiệu quả.

Giá trị của doanh nghiệp

Một thách thức quan trọng khác mà các nhà quản lý nhân sự phải đối mặt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đảm bảo rằng các giá trị của doanh nghiệp được truyền đạt và liên kết với toàn bộ nhân viên. Sai lệch thường xảy ra khi những người từ bên ngoài mang đến những giá trị khác nhau, xung đột trực tiếp với doanh nghiệp và cả hai bên không học hỏi và nắm lấy những gì tốt nhất cho doanh nghiệp. Trong tình huống đầy thách thức như vậy, HR cần đóng một vai trò quan trọng bằng cách tạo ra sự giao tiếp hai chiều và minh bạch giữa cả hai bên có thể thu hẹp khoảng cách.

Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ -5

Đảm bảo giá trị doanh nghiệp được truyền đạt nhân viên

Giải pháp nhân sự cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với mức ngân sách phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì phần mềm quản lý nhân sự là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất. Phần mềm nhân sự ezHR9 là một giải pháp công nghệ giúp các doanh nghiệp quản lý và tự động hóa các hoạt động nhân sự của mình.

Phần mềm nhân sự cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ezHR9 cung cấp đầy đủ các chức năng mà doanh nghiệp cần để xây dựng một bộ phận quản lý nhân sự như quản lý thông tin nhân viên, chấm công tính lương, tuyển dụng và đào tạo,… giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ không cần phải đầu tư quá nhiều chi phí cho một hệ thống nhân sự phức tạp. Các quy trình tuyển dụng và đào tạo cho nhân viên trong doanh nghiệp đều được quản lý và tự động hóa thông qua các chức năng của phần mềm giúp đảm bảo chất lượng của nguồn nhân lực.

Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ -6

Giao diện login phần mềm ezHR9 cho doanh nghiệp ezHR9

Cổng thông tin mà phần mềm cung cấp là công cụ giao tiếp hiệu quả giữa doanh nghiệp và lực lượng lao động. Bộ phận nhân sự có thể sử dụng cổng thông tin để truyền thông cho toàn bộ nhân viên về các giá trị của doanh nghiệp, thu thập các phản hồi để thay đổi các giá trị và nắm bắt những gì tốt nhất cho doanh nghiệp.

 

Liên hệ phần mềm nhân sự cho doanh nghiệp SME ezHR9

    Post a Comment

    Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.