Kết hợp quản lý tính lương với phần mềm nhân sự

Quản lý nhân sự của bạn trong khi tính lương là một thách thức phức tạp ngay cả đối với những bộ phận nhân sự giỏi nhất. Để giải quyết thách thức đó, sự kết hợp giữa phần mềm nhân sự và quản lý tính lương có thể giúp doanh nghiệp có thể quản lý nhân sự và tiền lương một cách chặt chẽ.

Quản lý tính lương 01

Chức năng quản lý tính lương của phần mềm nhân sự

Chức năng tính lương tự động hóa các nhiệm vụ như tính lương, thuế và các khoản khấu trừ, thiết lập tiền lương và theo dõi số giờ làm việc. 

Phần mềm quản lý nhân sự cũng có thể hợp lý hóa quy trình onboarding bằng cách cho phép nhân viên nhập thông tin cá nhân và chi tiết thuế của họ trên phần mềm. Thông qua phần mềm, các chuyên gia nhân sự có thể tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định lao động.

Xử lý và quản lý tiền lương là một nhiệm vụ quan trọng liên quan đến việc chăm sóc tài sản quý giá nhất của tổ chức, nhân viên của tổ chức. Khi thực hiện thủ công hoặc bằng các công cụ lỗi thời như bảng tính, công việc này có thể trở nên phức tạp, tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. 

Tuy nhiên, với sự trợ giúp của phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương, các chuyên gia nhân sự có thể hợp lý hóa nhiệm vụ của mình và cho phép các chủ nhân sự và doanh nghiệp nhỏ tập trung vào các dự án kinh doanh quan trọng khác.

Tại sao quản lý tính lương bằng phần mềm nhân sự lại quan trọng?

Phần mềm nhân sự giúp tiết kiệm thời gian, giảm sai sót, đảm bảo tuân thủ, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị, hợp lý hóa quá trình triển khai, tăng cường bảo mật và cung cấp khả năng tích hợp liền mạch với các hệ thống nhân sự khác. Sử dụng phần mềm đã trở thành lựa chọn phổ biến của các doanh nghiệp vì nó có thể hỗ trợ họ:

Quản lý tính lương

Tiết kiệm thời gian:

Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương sẽ tự động hóa quy trình tính lương, giảm thời gian tính toán và nhập dữ liệu thủ công.

Gia tăng độ chính xác

Các lỗi xử lý tiền lương có thể được giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ với sự trợ giúp của hệ thống quản lý nhân sự. Thông qua các thuật toán chuẩn xác cùng với cơ sở dữ liệu lớn, phần mềm giúp doanh nghiệp tránh được các lỗi con người thường gặp, giúp việc tính lương được chính xác và nhanh chóng

Đơn giản hóa quy trình

Phần mềm quản lý nhân sự sẽ giúp bạn đơn giản hóa quy trình quản lý tính lương của doanh nghiệp.  Với các trường thông tin được thiết lập sẵn mang đến cho người dùng khả năng lựa chọn các nghiệp vụ phù hợp để tạo thành quy trình tính lương cho doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết:

Cung cấp những hiểu biết có giá trị về lương thưởng cho nhân viên, chẳng hạn như tiền lương và phúc lợi, cho phép doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt và cải thiện chiến lược lương thưởng tổng thể của họ.

Gia tăng hiệu quả:

Hợp lý hóa quy trình onboarding bằng cách cho phép nhân viên nhập thông tin cá nhân và chi tiết thuế của họ bằng điện tử, giảm gánh nặng hành chính cho các chuyên gia nhân sự.

Bảo vệ thông tin

Cung cấp một nền tảng an toàn và tập trung để lưu trữ thông tin nhạy cảm của nhân viên, đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

Xây dựng một chương trình total reward

Việc thiết lập và tự động hóa quy trình quản lý tiền lương là một cơ hội tốt để doanh nghiệp bắt đầu tạo dựng một Total reward (khen thưởng tổng thể). Chương trình này sẽ giúp doanh nghiệp có thể thu hút được thêm các nhân tài cũng như giữ chân và gia tăng hiệu suất của các nhân viên hiện có.

Tham khảo phần mềm nhân sự cho việc tính lương

Phần mềm quản lý nhân sự ezHR của công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa là một giải pháp nhân sự toàn diện cung cấp cho doanh nghiệp tất cả các nghiệp vụ cần thiết. Và tất nhiên phần mềm cũng bao gồm nghiệp vụ quản lý tính lương.

Với nghiệp vụ này của phần mềm ezHR, nhà quản trị có thể quản lý chặt chẽ quy trình tính lương trong doanh nghiệp của mình từ việc thiết lập, khai báo tới vận hành, theo dõi các báo cáo để đánh giá hiệu quả của hoạt động quản lý

Bạn có thể trải nghiệm ngay chức năng tính lương của phần mềm ezHR chỉ với một bước đăng ký đơn giản. Nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chuyên sâu về giải pháp.