Hợp tác chiến lược – Tinh Hoa Solutions và Trường Đại học Nha Trang

Ngày 11 tháng 04 năm 2024, Công ty cổ phần Giải Pháp Tinh Hoa (THS) và Trường đại học Nha Trang (NTU) đã cùng nhau ký thỏa thuận hợp tác chiến lược tại  Khoa Công Nghệ Thông Tin của trường.