...

Phần Mềm Chấm Công Tính Lương Nào Đang Được Tin Dùng

Phần Mềm Chấm Công Tính Lương -1

Phần Mềm Chấm Công Tính Lương 2020

Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay thì phần mềm chấm công tính lương đã trở thành một trợ thủ đắc lực của các doanh nghiệp trong hoạt động quản lý nhân sự của mình.

Với rất nhiều lựa chọn về phần mềm chấm công tính lương khác nhau thì vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm nhất đó chính là chọn được một phần mềm được tin dùng và hiệu quả nhất.

Phần Mềm Chấm Công Tính Lương -2

Phần mềm chấm công tính lương

Phần mềm chấm công tính lương là gì?

Phần mềm chấm công tính lương là một giải pháp công nghệ giúp cho các doanh nghiệp có thể nâng cao được hiệu quả hoạt động quản lý nhân sự của mình. Một phần mềm tốt phải được phát triển dựa trên quá trình nghiên cứu các khó khăn thách thức mà doanh nghiệp thường gặp phải để có thể đáp ứng được phù các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Phần mềm cung cấp cho người dùng chức năng thu thập thông tin từ hệ thống máy chấm công của doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện các thuật toán đơn giản hoặc phức tạp để tổng hợp các thông tin thu thập được thành các bảng chấm công, bảng tính lương và các báo cáo chi tiết.

Phần Mềm Chấm Công Tính Lương -1

Khái niệm phần mềm chấm công tính lương

Phần mềm chấm công tính lương được tin dùng

Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương ezHR9 là một giải pháp nhân sự tổng hợp bao gồm tất cả các chức năng của một phần mềm chấm công tính lương chuyên biệt.

Phần mềm rất dễ sử dụng với các phiên bản dành cho máy tính, điện thoại di động và các cổng thông tin nhân viên. Doanh nghiệp sẽ không phải tốn nhiều thời gian và chi phí để đào tạo cho nhân viên trong việc ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý nhân sự mới.

Phần Mềm Chấm Công Tính Lương -4

Màn hình quản lỳ máy chấm công phần mềm ezHR9

Vượt trội hơn so với các phần mềm chấm công tính lương chuyên dụng khác, phần mềm ezHR9 không chỉ dùng lại ở việc chấm công tính lương mà còn sử dụng những dữ liệu thu thập được cho các hoạt động nhân sự khác. Phần mềm cung cấp một hệ thống lưu trữ tất cả các thông tin dữ liệu của nhân viên trong công ty giúp người dùng có thể thực hiện các công việc như:

 • Quản lý các thông tin nhân viên
 • đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên
 • Thu thập và tổng hợp các dữ liệu chấm công vào hệ thống
 • Tự động hóa quá trình chấm công tính lương
 • Quản lý thông tin trong quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự.
 • Cổng thông tin giúp nhân viên có thể xem và cập nhật các thông tin cần thiết
 • Xuất các báo cáo tổng hợp và chi tiết cho các cấp quản lý và nhân viên.

Tất cả các công việc này đều có thể dễ dàng tự động hóa và theo dõi một cách hiệu quả, tiết kiệm được thời gian và giảm được bớt khối lượng công việc cho bộ phận nhân sự.

Phần Mềm Chấm Công Tính Lương -3

Các module phần mềm chấm công tính lương ezHR9

Phần mềm ezHR9 cũng có thể hoạt động như một phần mềm chấm công chuyên biệt nhờ vào khả năng tích hợp với các phần mềm quản lý khác. Phần mềm có thể tích hợp với các phần mềm kế toán mà doanh nghiệp đang sử dụng để đảm bảo sự đồng bộ trong việc chi trả tiền lương cho nhân viên.

Nhờ vào quá trình nghiên cứu những thách thức mà doanh nghiệp Việt thường gặp phải phần mềm ezHR9 có thể đáp ứng được các nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp, khẳng định mình là một giải pháp công nghệ phù hợp và hiệu quả nhất cho hoạt động quản lý nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam.

 

Liên hệ phần mềm chấm công tính lương ezHR9

  Post a Comment

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.