Category Archives

Kickoff Dự Án Phần Mềm Nhân Sự ezHR9 Khách Hàng Milano Coffee

Kick Off Dự Án Phần Mềm Nhân Sự Khách Hàng Milano Coffee

Bắt đầu từ tháng 4/2020 dự án triển khai phần mềm nhân sự ezHR9 được chính thức khởi động tại Công ty cổ phần cà phê MILANO VIỆT NAM - đơn vị chủ quản của thương hiệu cà phê Milano Coffee. Công ty cổ phần cà phê MILANO VIỆT NAM chuyên sản xuất các sản phẩm cà phê hạt, bột…

Read More icon
Quản Trị Nhân Sự Ngành Nhà Hàng Khách sạn -2

Phương án Quản Trị Nhân Sự Ngành Nhà Hàng Khách sạn

Giới Thiệu Ngành Nhà Hàng Khách Sạn Trong ngành khách sạn, chất lượng dịch vụ khách hàng và khả năng đáp ứng của nhân viên có ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và uy tín của khách sạn. Hiệu suất của nhân viên là điều thúc đẩy sự cạnh tranh thực sự của khách sạn của bạn. Để làm…

Read More icon