Category Archives

QSR Việt Nam -2

Khách Hàng QSR Việt Nam

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, QSR Việt Nam đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ QSR Việt Nam xác định và giải quyết được các vấn đề mà công ty đang gặp phải bằng…

Read More icon
Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương -2

Khách Hàng Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương xác định và giải quyết được các vấn…

Read More icon
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mai ABA Việt Nam -2

Khách Hàng Công ty CP Giải Pháp Thương Mại ABA Việt Nam

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mai ABA Việt Nam đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mai ABA Việt Nam…

Read More icon
Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động sản Phát Đạt -2

Khách Hàng Tập đoàn Bất Động Sản Phát Đạt

Áp dụng phần mềm ezHR9, Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt xác định và giải quyết được các vấn đề…

Read More icon
Công ty TNHH Remington International -2

Khách Hàng Công ty TNHH Remington International

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty TNHH Remington International đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty TNHH Remington International xác định và giải quyết được các vấn đề mà công ty…

Read More icon
Công Ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam -2

Khách Hàng Công ty TNHH Chế biến gia vị NEDSPICE Việt Nam

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công Ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công Ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam xác định…

Read More icon
CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG LONG AN -1

Khách Hàng Công ty Bao bì giấy Việt Trung Long An

Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công ty TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG LONG AN đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã hỗ trợ Công ty TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG LONG AN xác định…

Read More icon
Phần Mềm HRM ezHR9 -1

Phần Mềm HRM Cho Doanh Nghiệp Muốn Tiết kiệm Ngân Sách

Phần mềm HRM ezHR9 Doanh Nghiệp Phần mềm HRM ezHR9 là một sản phẩm mới của công ty Giải Pháp Tinh Hoa được phát triển để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc quản lý nguồn nhân lực của mình. Bất kỳ người quản lý nào cũng biết rằng nguồn nhân lực chính là một trong những…

Read More icon

Phần Mềm Chấm Công Tính Lương Nào Đang Được Tin Dùng

Phần Mềm Chấm Công Tính Lương 2020 Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay thì phần mềm chấm công tính lương đã trở thành một trợ thủ đắc lực của các doanh nghiệp trong hoạt động quản lý nhân sự của mình. Với rất nhiều lựa chọn về phần mềm chấm công tính lương khác nhau thì…

Read More icon
Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Trên Web/App -1

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự Trên Web/App Được Đánh Giá Cao

Hầu hết các phần mềm trên thị trường hiện nay đều đã được phát triển thêm các phiên bản trên website và ứng dụng điện thoại để cung cấp sự tiện lợi cho người dùng. Phần mềm quản lý nhân sự cũng không phải là ngoại lệ, các công thông tin nhân viên trên website và các ứng dụng điện…

Read More icon
1 2