Compensation là gi? Phân loại và quản lý

Khi xây dựng một chiến lược Total reward cho doanh nghiệp thì một khái niệm mà chúng ta thường gặp đó chính là Compensation, một trong những yếu tố cấu thành nên Total reward. Nhưng Compensation là gì trong nhân sự? làm sao để hiểu rõ là quản lý được nó trong doanh nghiệp?

Compensation cho nhân viên

Compensation (Bồi thường , Thù lao) là gì?

Compensation (Bồi thường , Thù lao) đề cập đến bất kỳ khoản thanh toán nào mà người sử dụng lao động đưa ra cho nhân viên trong thời gian làm việc của họ. Đổi lại, nhân viên sẽ cung cấp thời gian, sức lao động và kỹ năng của họ.

Khoản bồi thường này có thể dưới hình thức tiền lương, tiền công, phúc lợi, tiền thưởng, nghỉ phép có lương, quỹ hưu trí, quyền chọn mua cổ phiếu, v.v. 

Hiểu các loại lương thưởng khác nhau là rất quan trọng để tạo ra một gói lương thưởng hấp dẫn cho nhân viên hiện tại của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn giữ chân những nhân tài hàng đầu mà còn giúp bạn thu hút những nhân tài mới vào tổ chức của mình—miễn là bạn tạo được sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.

Tiến hành phân tích lương thưởng và tạo ra một chiến lược lương thưởng vững chắc là trách nhiệm của các chuyên gia nhân sự và lương thưởng & phúc lợi. Ở những nơi không có đội ngũ Nhân sự, việc này thường thuộc về chủ sở hữu hoặc người quản lý doanh nghiệp. 

Phân loại Compensation

Có hai loại Compensation (bồi thường) chính:

  • Bồi thường trực tiếp (tài chính)
  • Bồi thường gián tiếp (tài chính và phi tài chính)

Mọi người tham gia vào việc tạo ra kế hoạch bồi thường cho nhân viên và cơ cấu trả lương trước tiên phải hiểu các loại Compensation khác nhau. Điều này là do trách nhiệm của tổ chức là giải thích kế hoạch trả thưởng cho tất cả ứng viên và nhân viên. 

Điều này đặc biệt quan trọng trong quá trình tuyển dụng cũng như đánh giá hiệu suất và tiền lương. Với rất nhiều lựa chọn khác nhau có sẵn trong hai loại lương thưởng chính, nhân viên có thể dễ dàng bị nhầm lẫn.

Compensation (Bồi thường) trực tiếp

Bồi thường trực tiếp là một hình thức bồi thường tài chính (hoặc tiền tệ). Dưới đây là bốn loại thù lao trực tiếp chính:

  • Tiền lương theo giờ
  • Tiền Công
  • Tiền hoa hồng
  • Tiền thưởng

Compensation (Bồi thường) gián tiếp

Bồi thường gián tiếp vẫn là một hình thức bồi thường tài chính vì nó có giá trị tài chính. Tuy nhiên, nhân viên không trực tiếp nhận được bằng tiền mặt. Đó là lý do tại sao một số loại thù lao gián tiếp nhất định được coi là tiền tệ, trong khi những loại khác được coi là phi tiền tệ. Điều này thường khác nhau giữa các tổ chức.

Bồi thường gián tiếp thường được gọi là lợi ích của nhân viên hoặc đặc quyền của công việc.

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến về bồi thường gián tiếp.

  • Gói cổ phần
  • Cổ phiếu
  • Phúc lợi
  • Bồi thường phi tiền tệ

 

Quản lý Compensation là gì?

Compensation cho nhân viên

Quản lý lương thưởng là một chức năng nhân sự quan trọng bao gồm các quá trình phân tích, xác định và quản lý tiền lương, ưu đãi và lợi ích của mọi nhân viên trong một tổ chức.

Kế hoạch quản lý lương thưởng hiệu quả là một đòn bẩy cạnh tranh quan trọng giúp các công ty thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu, đồng thời cải thiện sự hài lòng của nhân viên và mang lại kết quả hoạt động tốt hơn.

Việc quản lý compensation có thể được dễ dàng thực hiện thông qua sự hỗ trợ của các phần mềm nhân sự . Các phần mềm quản lý này cung cấp cho nhân sự các nghiệp vụ cần thiết để thiết lập các chính sách compensation trực tiếp hoặc gián tiếp. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý nhân sự ezHR của Tinh Hoa.

 

Total compensation là gì?

Total compensation (Tổng bồi thường) của nhân viên bao gồm một gói bồi thường bao gồm tất cả các loại bồi thường áp dụng được liệt kê ở trên. Tổng số tiền bồi thường có thể bao gồm các phần thưởng và lợi ích khác nhau ở các cấp độ công việc khác nhau.

Bạn có thể sắp xếp khoản bồi thường thành hai cột khác nhau: bồi thường trực tiếp và bồi thường gián tiếp. Hoặc bạn có thể tiến thêm một bước nữa và chia khoản bồi thường thành các danh mục phụ khác nhau trong mỗi danh mục đó—chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, xe hơi của công ty, lựa chọn cổ phiếu và quỹ hưu trí.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi một tổ chức tiến bộ và minh bạch trong việc quản lý lương thưởng, sự gắn kết của nhân viên sẽ tăng lên, doanh thu giảm và thương hiệu nhà tuyển dụng của bạn sẽ được nâng cao. Do đó, đội ngũ nhân sự phải có chiến lược trong tổng số gói lương thưởng mà họ đưa ra cho nhân viên và cách họ trình bày điều này thông qua tất cả các giai đoạn của quá trình tuyển dụng và tuyển dụng.

Luật pháp yêu cầu một loạt khoản compensation (bồi thường) cơ bản, vì vậy doanh nghiệp của bạn phải đảm bảo tuân thủ các trạng thái luật luôn thay đổi này. Một gói lương thưởng hào phóng chắc chắn sẽ giúp bạn nổi bật so với đối thủ cạnh tranh và thu hút đúng loại nhân tài cho tổ chức của mình, bên cạnh việc giúp bạn giữ chân những nhân viên hiện tại của mình.