...

Khung năng lực là gì? Tầm quan trọng và lợi ích của nó

Khung năng lực

Khung năng lực là gì?

Khung năng lực là một cấu trúc xác định một tập hợp các năng lực hoặc kỹ năng cho từng vai trò trong một tổ chức. Đối với các tổ chức, khung năng lực là thước đo hữu ích về hiệu quả của nhân viên và đối với nhân viên, khung năng lực rất hữu ích trong việc làm rõ các  yêu cầu đối với từng vai trò cá nhân.

Khung năng lực

Khung năng lực phác thảo các thuộc tính, kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết cho các công việc cụ thể. Những khuôn khổ này cũng giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt về tuyển dụng, giữ chân và lập kế hoạch kế nhiệm nhân tài, đồng thời có thể giúp họ hỗ trợ việc học tập và phát triển của nhân viên.

Các tổ chức trao đổi với các thành viên trong nhóm những hành vi nào là bắt buộc, được đánh giá cao và được khen thưởng dựa trên vai trò của họ. Điều này mang lại cho người lao động sự hiểu biết về các giá trị của tổ chức và hiệu suất được mong đợi ở họ.

Tại sao khung năng lực lại quan trọng?

Một khung năng lực có cấu trúc tốt sẽ giúp ích cho cả nhân viên và tổ chức. Với khuôn khổ này, nhân viên có thể hiểu chính xác những gì được mong đợi ở họ và những năng lực cần thiết để thực hiện trong vai trò cụ thể của họ. Nếu một nhân viên thiếu bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào, khuôn khổ này có thể giúp họ xác định những kỹ năng nào họ cần tập trung phát triển.

Khung năng lực cũng cung cấp thông tin về tổ chức cho nhân viên – chẳng hạn như những kỹ năng nào được tổ chức đánh giá cao nhất và công việc của họ ảnh hưởng đến tổ chức như thế nào.

Đối với một tổ chức, khuôn khổ này có thể giúp các nhóm quản lý nhân tài và nhân sự đánh giá xem nhân viên có thực hiện hiệu quả vai trò của họ hay không — về cơ bản là tạo ra một công cụ đo điểm chuẩn cho từng vị trí. Tạo khung năng lực cho vai trò mới hoặc vị trí trống cũng có thể giúp tổ chức xác định các ứng viên đủ tiêu chuẩn trong các cuộc phỏng vấn.

Lợi ích của việc có khung năng lực

Khung năng lực mang lại những lợi ích sau:

  • Cung cấp những kỳ vọng rõ ràng. Khung năng lực cung cấp một phác thảo rõ ràng về các kỹ năng kỹ thuật, mềm và cứng dự kiến ​​cho tất cả các vai trò trong tổ chức.
  • Giúp phát hiện khoảng cách kỹ năng. Người quản lý có thể xác định nơi nhân viên không đáp ứng được tất cả các năng lực mong đợi cho vị trí của họ.
  • Thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp. Nhân viên có thể khắc phục bất kỳ khoảng trống kỹ năng nào đã được xác định để phát triển sự nghiệp của họ. Khuôn khổ này cũng cần tính đến khả năng di chuyển của nhân viên và cách nhân viên có thể đạt được những cột mốc nhất định cho sự phát triển nghề nghiệp.
  • Hỗ trợ trong quá trình tuyển dụng. Khung này cung cấp cho nhà tuyển dụng một danh sách chi tiết tất cả các kỹ năng lý tưởng và cần thiết mà một nhân viên tiềm năng cần phải có để đảm nhiệm đầy đủ một vai trò cụ thể.
  • Hỗ trợ xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn. Người quản lý có thể xác định những điểm mà nhân viên của họ cần cải thiện và kiểm tra các cách để cung cấp dịch vụ cố vấn và đào tạo.

Tài liệu tham khảo miễn phí

Tìm hiểu chi tiết thêm về Khung năng lực và cấu trúc khung năng lực, Mục đích sử dụng của Khung năng lực, Ứng dụng của khung năng lực, Cách xác định cấp độ trong ma trận năng lực, Phương pháp đánh giá năng lực, Thời điểm có thể áp dụng Khung năng lực trong tổ chức và Những điểm vướng khi áp dụng khung năng lực thông qua tài liệu eBook của Tinh Hoa.

Quản trị nhân sự trong kỷ nguyên số là tài liệu ebook mới nhất của Tinh Hoa, đây là tài liệu miễn phí giúp nhà quản trị nắm được những kiến thức cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý của mình trong thời buổi hiện đại.

Download tài liệu miễn phí tại đây

Xem thêm các bài viết khác

Sự công nhận là gì? Khái niệm và lợi ích của nó

Compensation là gi? Phân loại và quản lý

Lãnh đạo nhân sự – đối tác đích thực của CEO

Post a Comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.